Gemengde absolute en relatieve lokalisatie

Deadline

Gemengde absolute en relatieve lokalisatie (MARLOC_ICON)

Uitdaging

Er is binnen de industrie nood aan een robuuste en betrouwbare lokalisatie-oplossing die zo weinig mogelijk steunt op externe absolute positioneringssensoren in de omgeving. Dit is nodig omdat op dit ogenblik alle externe lokalisatieoplossingen voor mobiele systemen een aantal tekortkomingen vertonen: lokalisatie op SLAM-basis, dat enkel gebruik maakt van boordsensoren zoals LIDAR of een 2D/3D-camera, schiet tekort in zeer dynamische of repetitieve omgevingen en absolute lokalisatietechnologieën zijn onvoldoende robuust: de GPS-verbinding kan wegvallen, UWB is onnauwkeurig in omstandigheden buiten de gezichtslijn en voor referentiemerktekens is een rechtstreekse gezichtslijn vereist.

Projectdoelstelling

Het doel van het project is het creëren van een robuust en kostenefficiënt lokalisatiekader dat gebruikt kan worden om alle lokalisatietypes te combineren en zo de tekorten van haar verschillende componenten weg te werken. Hiervoor zal een lokalisatiekader op graphSLAM-basis ontwikkeld worden dat relatieve en absolute lokalisatiesensoren met elkaar combineert. Mogelijke praktijkcases voor dit kader zijn:

  • Het blokkeren van GPS-signalen of signaalverlies op drones ondervangen door GPS te combineren met visuele SLAM.
  • Het realiseren van een nauwkeurige lokalisatieoplossing voor een AGV door het combineren van SLAM met referentiemerktekens die aan de basisstations 1 geplaatst worden.
  • Combinatie van SLAM op basis van een laserscanner met het nemen van WiFi-vingerafdrukken in lange, repetitieve gangen.

Interesse?

MARLOC_ICON is een industrieel onderzoeksproject (ICON) . We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en samen met ons willen werken. Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien je interesse hebt in dit project: