Inline kwaliteitsinspectie en -dashboarding voor IoT-ondersteunende assemblagesystemen

Deadline

Inline kwaliteitsinspectie en -dashboarding voor IoT-ondersteunende assemblagesystemen

Uitdaging

Klassieke kwaliteitsmonitoringoplossingen voor productiesystemen, zoals Statistische Kwaliteitscontrole (SQC) en Statistische Procescontrole (SPC), zijn tijdrovend omdat ze heel wat handenarbeid vereisen. Dat maakt deze oplossingen duur en leidt tot een trage reactieve controle van de prestaties. Gelet op het belang van hoogstaande producten en in het licht van de toenemende productvariabiliteit zijn Vlaamse maakbedrijven op zoek naar nieuwe benaderingen die een gemakkelijke herconfigureerbaarheid mogelijk maken, snelle feedback-lussen genereren of zelfs de kwaliteit van het product kunnen voorspellen. Recente ontwikkelingen op het vlak van het Industriële Internet-of-Things (IoT), nieuwe detectieoplossingen, onderling verbonden machines en slimme tools kunnen gegevens opleveren voor het bouwen van assemblagemonitoringsystemen die snel feedback geven aan operatoren en coördinatoren op verschillende niveaus om hen te helpen bij het definiëren van de noodzakelijke tegenmaatregelen.

In dit project zullen maakbedrijven, leveranciers van hardware- en softwaretechnologie en serviceproviders hun krachten bundelen om een dergelijke in-line kwaliteitsbewaking en dashboarding voor IoT-ondersteunde assemblagesystemen te realiseren. Een IoT-ondersteunde systeemarchitectuur voor dergelijke IoT-ondersteunde assemblagemonitoring- en kwaliteitsdashboardingsystemen, de implementatie ervan en de operationele concepten zullen onderzocht en gevalideerd worden op onderzoeksinfrastructuur van Flanders Make en op industriële assemblagesystemen van de deelnemende productiebedrijven.  

Projectdoelstellingen

Dit project wil twee doelstellingen realiseren:

  1. Onderzoek: we willen onderzoek doen naar generieke operationele concepten en gerelateerde IoT-ondersteunde systeemarchitecturen voor assemblagekwaliteitsbewakings- en -dashboardingsystemen die geschikt zijn voor gebruik in HMLV-productie.
  2. Validatie: de hieruit resulterende assemblagemonitoring- en -dashboardingarchitecturen zullen gevalideerd worden op onderzoeksinfrastructuur van Flanders Make en op industriële assemblagesystemen. 

Interesse?

Qdash_ICON is een Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk:

Andere open calls

Deadline

Industrial Research (ICON)

Deadline

Industrial Research (ICON)