Ontwerp van hardwareplatform voor productfamilies

Deadline

Hardware platform design for product families

Uitdaging

Productiebatches van één zijn de droom van elke klant, maar de nachtmerrie van ontwerpers.  Ontwerpers worden vandaag geconfronteerd met twee tegenstrijdige drijvende krachten:

  • Het aanbieden van meer productvariëteit om het marktaandeel te vergroten
  • Het verminderen van de kosten

De reden voor dit conflict is te vinden in de 'kosten van variëteitsgerichte complexiteit': de kosten voor het maken van variant 1 en variant 2 zijn hoger dan de kosten voor het maken van variant 1 + de kosten voor het maken van variant 2.

Een manier om de kosten van variëteitsgerichte complexiteit te verminderen is het bouwen van productvarianten op hetzelfde (hardware)platform om zo de assemblage- en ontwikkelingskosten voor de hele productfamilie te verlagen.

Dit project is bedoeld om, met behulp van een systematische methode die wordt ondersteund door een prototypetool, productiebedrijven te ondersteunen bij het creëren van een (set van) hardware-platformen om de kosten van complexiteit maximaal te verlagen. De aanpak zal gebaseerd zijn op een variant van activity-based costing (ABC – op activiteiten gebaseerd kostentoerekeningssysteen).

Aanbieders van softwaretools zouden hun ontwerpsoftwareportfolio kunnen uitbreiden door een dergelijke methode te implementeren (en/of hun prototypetools te versterken).

Projectdoelstellingen

Het doel van dit project (Harplades_icon) is het creëren van een methode en een tool/algoritme dat ontwerpers ondersteunt bij het ontwerpen van een (set van) platform(en) voor een bepaalde productfamilie. De methode bestaat uit 4 stappen:

  1. Het definiëren van belangrijke architecturale beslissingen
  2. Het bouwen van complexe kostenmodellen ter ondersteuning van deze architecturale beslissingen
  3. Het bouwen van prestatiemodellen ter ondersteuning van deze architecturale beslissingen
  4. Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse op het gebied van prestaties en kosten (waarde)

Meer in het bijzonder zullen we in dit project:

  • Een methode creëren die ontwerpers van productfamilies in staat stelt om heuristische en/of analytische complexiteitskostenmodellen uit te werken waarmee ze de kosten van variëteitsgerichte complexiteit kwalitatief of kwantitatief kunnen inschatten, en waardoor bedrijven, afhankelijk van hun concrete situatie, kunnen kiezen tussen een heuristische/analytische methode.
  • Een methode creëren die ontwerpers van productfamilies in staat stelt om de impact van belangrijke architectonische beslissingen op de prestaties/waarde van het product in te schatten.
  • Een methode creëren om waarden te selecteren voor de belangrijkste platformontwerp-beslissingen.
  • Deze methode demonstreren op een generieke en industrieel relevante use case.

Interesse?

Harplades_ICON is een Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk:

Deadline

Industrial Research (ICON)

Deadline

Industrial Research (ICON)