Robust perception through intelligent sensor fusion

Deadline

Robust perception through intelligent sensor fusion

Uitdaging

Betrouwbare detectie is van cruciaal belang om de beschikbaarheid van autonoom rijden te vergroten. Momenteel is betrouwbare detectie nog niet mogelijk in ruwe omgevingen, zoals landbouw en mijnbouw, waar de detectie wordt gehinderd door weersomstandigheden, stof / rondvliegend puin en een dramatische verandering in de lichtomstandigheden. Sensoren die in deze omgevingen werken, bestaan wel, maar hebben hun eigen beperkingen wat betreft bereik en beeldnauwkeurigheid.

Project doelstellingen

  1. De eerste doelstelling van het project is te komen tot een meer verstandige aanpak met behulp van instrumenten die systeemontwerpers kunnen helpen bij een heuristische selectie en plaatsing van sensoren (en componenten) op basis van contextmodellen, waarbij ad-hoc-sensorinstellingen worden vermeden en het aantal vereiste sensoren tot een minimum wordt beperkt. Tijdens de operationele fase moet de robuustheid tegen de ruwe omstandigheden worden verbeterd, wat leidt tot de tweede projectdoelstelling:
  2. context-bewuste perceptie, in staat om defecte gegevens te detecteren (met een nauwkeurigheid van ten minste 90%) en om slimme foutherconfiguratie uit te voeren. Slimme herconfiguratie kan op verschillende fusieniveaus worden uitgevoerd.

Momenteel wordt het fusieniveau (laag niveau waarop ruwe sensorgegevens worden samengevoegd), middenniveau (samenvoeging op het niveau van kenmerken) of hoog niveau (samenvoeging op objectniveau) vastgesteld in de ontwerpfase, en - indien herconfiguratie van fouten is inbegrepen - wordt ook het niveau waarop dit gebeurt, vastgesteld. Niet voor alle soorten storingen is hetzelfde fusieniveau echter optimaal in termen van nauwkeurigheid van de objectpositie. PERSEUS_ICON stelt daarom een intelligent algoritme voor sensorfusie voor, dat verschillende soorten storingen detecteert op basis van contextmodellen en een dynamische keuze tussen de sensorfusieniveaus. PERSEUS zal hierbij de industriële keten van sensor(component)fabrikant tot integrator van autonome voertuigen die in ruwe omgevingen opereren, van dienst zijn.

Interesse?

PERSEUS_ICON is een Interdisciplinair Coöperatief ONderzoeksproject (ICON). Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van de gebruikersgroep en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere ICON open calls

Deadline

Industrial Research (ICON)

Deadline

Industrial Research (ICON)